logo_maja-150x140
Projekt bez tytułu-7

 

 

 

JOANNA WOJTKOWSKA

 

Pedagog terapeuta integracji sensorycznej

Od zawsze związana z pracą w szkolnictwie – najpierw jako wychowawca
świetlicy, później nauczycielka wychowania przedszkolnego, a obecnie
pedagog-terapeuta.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia z
profilatyką społeczną i resocjalizacją oraz absolwentka studiów
podyplomowych w zakresie nauczanie początkowe i terapia pedagogiczna
dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, absolwentka
Mazowieckiej Uczelni Medycznej na kierunku integracja sensoryczna.

Od kilku lat prowadzi terapię integracji sensorycznej, a od tego roku
także diagnostykę oceny rozwoju procesów przetwarzania integracji
sensorycznej w Poradni Pschologiczno - Pedagogicznej w Grodzisku
Mazowieckim.

W swojej pracy wykorzystuje nowatorskie i innowacyjne rozwiązania.
Istotnym zagadnieniem jest dla niej pokonywanie barier i trudności w
codziennym funkcjonowaniu dziecka. Celem, który sobie stawia, jest
stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju i poprawy funkcjonowania
centralnego układu nerwowego.

Oferuje zajęcia z terapii integracji sensorycznej, mające na celu
usprawnienie zaburzonych modulacji sensorycznych w celu pokonywania
trudności w nauce i zachowaniu.