Nasz Zespół

Ania Dobosz

Anna Dobosz - terapeuta dziecięcy, psycholog, pedagog, logopeda...

Pedagog, logopeda, terapeuta psychoruchowy, terapeuta dziecięcy i rodzinny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, autyzmem, dysleksją, ADHD, nadpobudliwością psychoruchową, opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy czynnej i biernej, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami przetwarzania słuchowego i integracji sensorycznej. […]

Katarzyna Kajkowska

Katarzyna Kajkowska fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensoryczne (SI), terapeuta dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi. W swojej pracy stosuje i łączy wiele metod terapeutycznych, wyznaje zasadę dopasowania terapii do dziecka oraz terapii przez zabawę. […]

Magda Lau

Magda Lau

Fizjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła magisterskie studia z fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz licencjat z pedagogiki specjalnej – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Swoją wiedzę pedagogiczną i fizjoterapeutyczną łączy w terapii SI […]

Magdalena Penczonek

Magdalena Penczonek

Logopeda, pedagog ze specjalnością nauczycielską, animator projektów edukacyjno-artystycznych. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, wydział: Wczesnoszkolna Edukacja Zintegrowana z Pedagogiką Przedszkolną i Logopedią oraz studiów podyplomowych: Logopedia w Instytucie Badań Edukacyjnych. […]

Anita Prasałek

Anita Prasałek mgr fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej

Mgr fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej.  Absolwentka wydziału Rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku fizjoterapia. Doświadczenie zdobyła odbywając liczne praktyki zawodowe w placówkach medycznych, oświatowych oraz warszawskich szpitalach.
[...]

Magdalena Michalak

Magdalena Michalak

Logopeda. Ukończyła studia licencjackie w kierunku surdopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia magisterskie na kierunku logopedia. W tym czasie odbyła wiele praktyk, na których współpracowała z dziećmi od 2-go do 15-go roku życia. Posługuje się językiem migowym, którym komunikują się osoby niesłyszące. [...]

Natalia Ochocka

Natalia Ochocka psycholog, terapeuta dziecięcy, oświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, Trisomią 21, dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami emocjonalnymi

Psycholog, terapeuta dziecięcy. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi: z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Trisomią 21, dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami emocjonalnymi, które zdobywała już w trakcie studiów. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a obecnie jest w trakcie […]

Joanna Kajkowska

Maja Logo

Pedagog terapeuta. Od zawsze związana  z pracą w szkole podstawowej – najpierw jako nauczycielka nauczania początkowego, później jako pedagog terapeuta.  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauczanie początkowe oraz absolwentka studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. […]

IGOR ROWIŃSKI

Igor Rowiński psycholog, pracuje z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie, terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi

Psycholog, doktor nauk teologicznych, absolwent Uniwersytetu im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi o rożnym spektrum niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej. Prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami emocjonalnymi. [...]

Gabriela Momotiuk

Gabriela Momotiuk terapia pedagogiczna, prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, konstruuje indywidualne programy terapeutyczne, (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, uczniowie szczególnie utalentowani).

Terapeuta pedagogiczny. Magister filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej prowadzonych przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi.  Od kilku lat pracuje jako nauczyciel języka polskiego, wychowawca szkolny. Będąc egzaminatorem OKE, pomaga uczniom w kształceniu umiejętności potrzebnych na poszczególnych etapach. […]