Gabriela Momotiuk terapia pedagogiczna, prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, konstruuje indywidualne programy terapeutyczne, (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, uczniowie szczególnie utalentowani).

Gabriela Momotiuk

Terapia pedagogiczna

 

Magister filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej prowadzonych przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi.  

Od kilku lat pracuje jako nauczyciel języka polskiego, wychowawca młodzieży gimnazjalnej. Będąc egzaminatorem OKE, pomaga uczniom w kształceniu umiejętności potrzebnych na poszczególnych etapach.

Dzięki swojemu doświadczeniu pomaga w nabywaniu tych umiejętności – także uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, prowadząc zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, konstruując indywidualne programy terapeutyczne, dostosowane do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, uczniowie szczególnie utalentowani).