logo Maja

Joanna Kajkowska

Pedagog terapeuta

 

Od zawsze związana  z pracą w szkole podstawowej – najpierw jako nauczycielka nauczania początkowego, później jako pedagog terapeuta.  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego kierunek nauczanie początkowe oraz absolwentka studiów podyplomowych w zakresie terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Od wielu lat oprócz terapii w szkole podstawowej, prowadzi również zajęcia dla studentów z pedagogiki korekcyjnej na APS w Warszawie, a także dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Terapii Pedagogicznej edukacji daltońskiej z elementami systemu M. Montessori w Warszawie.

W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii pedagogicznej, a także nowatorskie i innowacyjne rozwiązania w pracy korekcyjno kompensacyjnej. Istotnym zagadnieniem jest dla niej zapobieganie i przezwyciężanie
niepowodzeń w nauce. Celem, który sobie stawia, jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami, a także rozwoju na miarę ich możliwości.

Oferuje zajęcia z terapii pedagogicznej, mające na celu usprawnienie
zaburzonych i opóźnionych funkcji percepcyjnych i motorycznych, będących przyczyną trudności w uczeniu się.