Maja Logo

Katarzyna Dmochowska

Pedagog specjalny, logopeda

 

Ukończyła stacjonarne studia I i II stopnia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

W trakcie studiów zdobywała doświadczenie odbywając praktyki w warszawskich szpitalach i placówkach oświatowych, a także jako wolontariusz na wakacyjnym turnusie neurologopedycznym.

Obecnie pracuje jako logopeda, prowadząc terapię dzieci ze spektrum autyzmu, opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy. W czasie zajęć dziecko poszerza zasób słownictwa biernego i czynnego, usprawnia aparat artykulacyjny, wydłuża fazę wydechową, kształtuje prawidłowe czynności fizjologiczne w obrębie aparatu mowy, rozwija percepcję wzrokową oraz słuchową, ćwiczy słuch fonematyczny, usprawnia motorykę małą i dużą. Atrakcyjne, dostosowane do możliwości i potrzeb pacjenta pomoce logopedyczne sprawiają, że dzieci uczą się poprzez zabawę.

Ukończone szkolenia i warsztaty:

  • „Diagnoza i terapia ślinienia”;
  • „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”;
  • „Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy”;
  • „Autyzm- szkolenie podstawowe”;
  • „Świadomość ciała, głosu i emocji podstawą dobrej komunikacji”;
  • „Strategie rodzinne w terapii jąkania wczesnodziecięcego”;
  • „Wieloaspektowość diagnozy małego dziecka”;
  • „Stymulacja sfery ustno-twarzowej z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy logopedycznych (aplikatory wieloigłowe dr Lypko, chevy tubes)”.