logo_maja

diagnozy i konsultacje

Badamy słuch (wrażliwość słuchową), zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia procesów integracji sensorycznej, rozwój psychoruchowy dziecka

W Centrum MAJA oferujemy diagnozy i konsultacje:

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE:

 • opóźnienia i dysharmonii w rozwoju
 • spektrum autyzmu - całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmu dziecięcego, autyzmu atypowego, Zespołu Aspergera
 • zaburzeń emocjonalnych wieku dziecięcego i reakcji nerwicowych - lęki, agresja, zaburzenia łaknienia, moczenie, tiki, jąkanie, problemy ze snem, zaburzenia psychosomatyczne
 • problemów emocjonalnych wieku dorastania- lęki, nerwice, depresja, zaburzenia jedzenia, postawy opozycyjno-buntownicze
 • problemów adaptacyjnych i społecznych - relacje z rówieśnikami, relacje rodzinne – konflikt z rodzicami i rywalizacja w rodzeństwie
 • problemów w nauce - dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia
 • ADHD / ADD
 • problemy z obszaru uwagi i pamięci
 • poradnictwo i psychoedukacja rodziców

LOGOPEDYCZNE, SURDOLOGOPEDYCZNE I NEUROLOGOPEDYCZNE:

 • opóźnienia rozwoju mowy czynnej i biernej
 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego - CAPD
 • wrażliwość słuchową i dominację ucha
 • zaburzenia w rozwoju mowy i wypowiadania się

FIZJOTERAPEUTYCZNE:

 • Zaburzenia Procesów Integracji Sensorycznej - SI
 • ocena wad postawy