logo_maja

terapia indywidualna i grupowa

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w rozwoju (spektrum autyzmu, zespół Aspergera, ADHD ADD, dysleksja, dysortografia, dyskalkulia i inne).
Nasi specjaliści mają indywidualnie podejście do każdego. Łącząc metody prowadzą terapię holistyczną dla osiągnięcia najlepszych efektów.

W Centrum MAJA prowadzimy terapię indywidualną:

 • psychologiczną
 • pedagogiczną
 • psychoterapeutyczna
 • logopedyczną
 • neurologopedyczną
 • surdologopedyczną
 • fizjoterapeutyczną
 • integracji sensorycznej (SI)

Prowadzimy również terapię grupową, warsztaty i szkolenia:

 • Trening Umiejętności Społecznych – TUS
 • Trening Umiejętności Rodzicielskich – TUR
 • grupy wsparcia – dla młodzieży i rodziców
 • dla dzieci przygotowujących się do przedszkola: „MAJA idzie do przedszkola
 • dla dzieci przygotowujących się do szkoły: „MAJA idzie do szkoły
 • dla dzieci do 3 roku życia: „Masażyki w rytmie muzyki”, „Sensoryczne nutki
 • dla dzieci i młodzieży: TUS - trening umiejętności społecznych
 • dla mam: „Żadna mama nie jest sama
 • dla rodziców dzieci do 3 roku życia: „Klub Radosnego Rodzica
 • dla rodziców: Trening Umiejętności Wychowawczych