Zaburzenia procesów integracji sensorycznej

U większości dzieci rozwój integracji zmysłowej przebiega prawidłowo i zupełnie naturalnie, podczas codziennych zabaw i innych aktywności. Jeżeli procesy integracji sensorycznej są zaburzone, pojawia się wiele problemów w rozwoju  dziecka.

Objawy zaburzeń SIzaburzenia integracji sensorycznej, dysfunkcja SI

Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, mózgowym porażeniem. Ich nasilenie jest różne, od lekkiego do znacznego.

Dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają na:

Mądre dziecko z takimi problemami może zdawać sobie sprawę z tego, że niektóre rzeczy jest mu trudniej wykonać niż innym dzieciom i nie może zrozumieć dlaczego tak się dzieje.

Dziecko z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej

Dziecko, u którego występują zaburzenia procesów SI może:

Nie znając przyczyn takiego zachowania rodzice i dzieci mogą się obwiniać. Sytuacja taka sprzyja rozwojowi napięcia w rodzinie oraz powoduje poczucia bezsilności.

Tak więc, drodzy Rodzice, warto zauważać, zrozumieć i pomagać przezwyciężać trudności swojemu dziecku.