Program Dobry Start Od Poczęcia

Trenuj mózg swojego dziecka z programem Dobry Start od Poczęcia

 • Programujemy dobre nawyki
 • Wprowadzamy stały rytm dnia i rytuały
 • Dbamy o sen i ciszę
 • Szukamy talentów i rozwijamy zdolności
 • Wspomagamy rozwój przez aktywność, trening i dopasowaną do potrzeb dziecka  terapię
 • Trenujemy umiejętności rodzicielskie
 • Szukamy przyczyn problemów dziecka
 • Wprowadzamy zasady i porządek
 • Realizujemy indywidualizowany program przez specjalistyczną  opiekę terapeutyczną
 • Wspieramy Rodziców w procesie zmiany

Każdy terapeuta, który pracuje z dziećmi wie, że bez współudziału rodziców dziecko nie zmieni swojego zachowania, a problemy będą się powiększać. Terapeuci to wiedzą, ale czy wiedzą rodzice?

Czy wiedzą co mają robić z dzieckiem, aby pozytywnie wpływać na jego rozwój? Czy mają świadomość kolejnych kroków w rozwoju psychoruchowym swojego dziecka?

Otóż, z moich badań wynika, że niekoniecznie. Wychodząc więc naprzeciw zauważonym potrzebom stworzyłam program, który ma przeprowadzić rodzica, przez kolejne etapy w rozwoju jego dziecka.

Program stanowią Teczki Dziecka w aplikacji www.dobrystartodpoczecia.pl. Stworzony został w oparciu o wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii, neurolologopedii, fizjoterapii, integracji sensorycznej, bilateralnej i przetwarzania słuchowego. Autorzy Teczek Dziecka – Katarzyna Kajkowska, Łukasz Czajka - to doświadczeni terapeuci i rodzice, którzy dzielą się swoją wiedzą udzielając rodzicom wskazówek na każdym etapie procesu zmian.

Aplikacja daje możliwość dostępu do konta dziecka przez rodziców i terapeutów, dzięki czemu możemy przeprowadzić dziecko w przypadku konieczności specjalistycznej pomocy.

Program zbudowany jest z kroków następujących po sobie:

 • obserwacja,
 • diagnoza,
 • trening, terapia,
 • kontrola.

Terapeuci, wspomagają rodziców i dzieci w zakresie swojej specjalizacji prowadząc:

 • konsultacje z rodzicami on-line
 • konsultacje stacjonarne w Strefie Terapii
 • wizyty domowe
 • warsztaty z rodzicami
 • diagnozę i terapię dzieci

Każdy rodzic pragnący przystąpić do programu na stronie Maja w Centrum Wydawnictwo – Poradnictwo  www.majawcentrum.pl może się zarejestrować i wprowadzić dziecko.

Widząc wprowadzone dziecko w programie  konsultant skontaktuje się z rodzicem i określi dalsze działania.

A pierwszym etapem naszej pracy jest obserwacja dziecka w domowych warunkach.

W tym celu powstała Teczka Dziecka – Obserwacja z kartami do wypełnienia na koncie dziecka w aplikacji. Dzięki informacjom zawartym w  kartach obserwacji jesteśmy w stanie poznać przyczyny problemów dziecka i od tego co odkryjemy zależą dalsze kroki w programie.

Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji możemy zaproponować:

 • konsultacje ogólnorozwojowe on-line, na których omówione zostaną  karty obserwacji i przekazane dalsze zalecenia w postaci Teczek Dziecka w programie;
 • konsultacje ogólnorozwojowe prowadzone przez dwóch terapeutów, na których jeden terapeuta omawia z rodzicami karty obserwacji, a drugi przeprowadza wstępną diagnozę dziecka w wieku 3 – 12 lat pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej i/lub integracji bilateralnej;
 • diagnozę – przetwarzania słuchowego APD lub integracji sensorycznej SI lub integracji bilateralnej IB;
 • Teczkę Dziecka;
 • warsztaty dla rodziców.

Kolejne działania zależą od indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny, a w pełni  uzupełnione informacje na platformie www.dobrystartodpoczecia.pl doprowadzą do powstania wyjątkowej i niepowtarzalnej historii dziecka. Będąc w programie, otrzymasz  szybką pomoc terapeutyczną, bowiem znając dziecko i pełną o nim historię możemy natychmiast  zareagować i udzielić wskazówek rodzicom.

Rodzic może skorzystać z pomocy terapeuty, ale może też wprowadzić trening domowy korzystając z informacji i wskazówek zawartych w Teczce Dziecka.

Na każdy etap rozwoju dziecka przygotowałyśmy:

 • Główne przyczyny zaburzeń w rozwoju psychoruchowym dzieci.
 • Wzorcowy rytm dnia z określoną ilością snu i aktywności.
 • Zasady i obowiązki na wiek dziecka.
 • Informacje o funkcjonowaniu zmysłów  u zdrowego dziecka w opisywanym wieku.
 • Wskazówki dotyczące wspierania rozwoju ruchowego,  integracji sensorycznej, bilateralnej i przetwarzania słuchowego  w domowych warunkach.
 • Zalecenia dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu.
 • Zalecenia dla nauczycieli placówki w której dziecko się uczy.
 • Testy przesiewowe.
 • Informację kiedy udać się do specjalisty.

Program powstał  z myślą o Rodzicach, bo wiemy że Rodzic jest najlepszym nauczycielem i terapeutą swojego dziecka, jeśli wie jak to zrobić, ​dlatego bez wiedzy i  pomocy specjalisty może być mu trudno.

Realizując program Rodzic rozpoczyna proces zmian. Wprowadzając zalecenia zmienia funkcjonowanie dziecka.

Proces rozpoczyna się już od poczęcia, bo wiedza o zmysłach doprowadza nas do okresu prenatalnego, gdy tworzą się zalążki zmysłów naszego dziecka, gdy tworzy się jego mózg.

Teczki Dziecka w aplikacji Dobry Start od Poczęcia  Rodzic kupuje w internetowym sklepie www.majawcentrum.pl.

Teczka to zestaw kart w formie e-book w aplikacji www.dobrystartodpoczecia.pl  Tworzą one indywidualizowany program wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka.

Serdecznie zapraszamy do programu Dobry Start od Poczęcia!

Inne artykuły