Czucie głębokie – układ proprioceptywny

Czym są wrażenia proprioceptywne?

Wrażenia proprioceptywne to odczucia, jakich doświadczamy dzięki mięśniom i stawom. Odczucia te informują nas o tym, co dzieje się w naszym ciele, co robimy, czym poruszamy itp., przy czym do ich uzyskania nie jest potrzebna kontrola wzrokowa. 

U dzieci można zaobserwować nieprawidłowość przetwarzania tego rodzaju wrażeń, polegającą na niewystarczającym odbieraniu ich.

Odczucia proprioceptywne, a ruch

Odczucia proprioceptywne intensyfikują się podczas ruchu, dlatego też dzieci mające z nimi jakiś problem, cały czas się ruszają. Oprócz tego przejawiają one trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów potrzebnych do zawiązania butów, zapięcia guzików, posługiwania się nożyczkami, utrzymywania pisaka, kredki, czy ołówka.

Osłabione czucie swojego ciała skutkuje nadmierną siłą nacisku, co z kolei prowadzi do niszczenia zabawek, dziurawienia kartek, głośnego odkładania przedmiotów na miejsce. Oddziaływania środowiska domowego na dzieci z tego typu problemami to przede wszystkim dawanie możliwości doświadczania potrzebnych wrażeń.

Kto może pomóc?

Jeśli  obserwujecie u swojego dziecka problemy w zakresie propriocepcji zwróćcie się o pomoc do fizjoterapeuty,  terapeuty integracji sensorycznej, ale przede wszystkim zrozumcie przyczyny tych problemów.

Warto uzmysłowić sobie, że problemy te i trudności nie wynikają z winy dziecka lub otoczenia. Fakt, że maluch nie może usiedzieć na miejscu, znaczy, że ma potrzebę ruchu większą niż rówieśnicy. Tępienie i krytyka jego zachowań nie przyniosą żadnych rezultatów. Zamiast tego, trzeba dostarczyć dziecku tyle ruchu ile to możliwe.
Drodzy rodzice, pozwalajcie dziecku na ruch zawsze gdy istnieje taka możliwość. Wprowadźcie rozsądne i zrozumiałe reguły postępowania.

Autorka: Anna Dobosz, terapeuta dziecięcy i rodzinny

Scroll to Top
Przewiń do góry
Skip to content