Kroki w programie Dobry Start od Poczęcia

Obserwacja

Obserwacja

TECZKA OBSERWACJI – obejmuje elektroniczne dokumenty w aplikacji www.dobrystartodpoczecia.pl dzięki którym terapeuci mogą stworzyć indywidualizowany program wspomagania rozwoju i zaproponować kolejne kroki w programie Dobry Start od Poczęcia.

Po przeprowadzonej obserwacji Rodzic wysyła dokumenty na konto dziecka w aplikacji www.dobrystartodpoczecia.pl i umawia spotkanie z terapeutą:

Pakiet Obserwacja

Lub decyduje się na Konsultacje Ogólnorozwojowe 

KONSULTACJE OGÓLNOROZWOJOWE są wstępna diagnozą, znalezieniem przyczyn problemów dziecka.

Pakiet Konsultacje Ogólnorozwojowe

Konsultacje diagnozujące

Konsultacje diagnozujące

TECZKA zawiera POGŁEBIONĄ OBSERWACJĘ z wybranej specjalizacji:

  • integracja sensoryczna
  • integracja bilateralna
  • przetwarzanie słuchowe

Oraz raport z przeprowadzonych badań i zalecenia do pracy z dzieckiem w domu.

Tylko skorzystanie z tego kroku przeprowadza użytkownika do dalszej części w aplikacji, czyli stworzenia indywidualizowanego programu na koncie dziecka w aplikacji www.dobrystartodpoczecia.pl.

Bez prawdziwych informacji dotyczących funkcjonowania dziecka, nie jest możliwe stworzenie skutecznego indywidualizowanego programu. Prosimy o zaangażowanie rodziców podczas przeprowadzania obserwacji.

Terapia, Trening

Terapia cykliczna

O tym, czy dziecko ma zaburzenia informuje terapeuta po przeprowadzonej analizie przesłanych obserwacji, podczas telefonicznej rozmowy proponującej dalsze kroki w programie lub podczas konsultacji ogólnorozwojowych. 

W przypadku dużych problemów dziecka, zostanie zaproponowana:

  • TERAPIA CYKLICZNA – STACJONARNA
  • TERAPIA CYKLICZNA – WIZYTY DOMOWE

Na terapię cykliczna, kierowane są dzieci wymagające systematycznej pracy z terapeutą, po przeprowadzonej obserwacji i diagnozie.

Kontrola

Wizyty kontrolne

Na wizyty kontrolne zgłaszają się rodzice z dziećmi, po przeprowadzonym treningu. Konsultacje umawiane są indywidualnie z wybranym przez rodziców terapeutą z listy „Dobry Terapeuta”.

Jeśli chcesz się do nas zapisać, zarejestruj się w aplikacji DOBRY START OD POCZĘCIA, wprowadź dziecko i kup program Dobry Start od Poczęcia.