Pobierz i wypełnij formularz
Umów się na wizytę
Dzieci w wieku szkolnym Logopeda

Między 6 a 7 rokiem życia dziecko powinno wymawiać prawidłowo wszystkie głoski języka polskiego.

Na konsultację logopedyczną zapraszamy jeśli Twoje dziecko:

Więcej

Przetwarzanie słuchowe

Podstawowe znaczenie dla skutecznej nauki i przyswajania wiedzy kanałem słuchowym mają wyższe umiejętności (funkcje) słuchowe. Trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz częste współistniejące z nimi zaburzenia emocjonalne mogą wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym.

Więcej

Diagnoza przetwarzania słuchowego

• Zapytamy o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji.

• Ocenimy czułość słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzić czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu.

• Zbadamy lateralizację i dominację ucha. W przypadku stwierdzonej skrzyżowanej lateralizacji, dominacji lewego ucha, problemów związanych z uwagą słuchową, integracją bodźców słuchowych i trudności z separacja międzyuszną zostanie zaproponowany trening bilateralny, fizjoterapia, terapia integracji sensorycznej połączony z treningiem słuchowym.

• Ocenimy wyższe funkcje słuchowe znormalizowanymi testami Neuroflow:

– dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe
– dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych
– dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych.

Więcej
Integracja sensoryczna

W Centrum Maja diagnozę i terapię zaburzonych procesów integracji sensorycznej prowadzą fizjoterapeuci. Nasze zajęcia dzięki wykwalifikowanym terapeutom i indywidualnemu podejściu do każdego dziecka przyczyniają się do szybkiej poprawy w funkcjonowaniu dziecka w domu i szkole.

Diagnoza integracji sensorycznej

Na diagnozę zapraszamy rodziców (lub jednego rodzica) z dzieckiem. Zgłaszając dziecko na diagnozę rodzice wypełniają i odsyłają przed zaplanowanym spotkaniem kwestionariusz sensomotoryczny i kwestionariusz wywiadu ogólnego. Terapeuta przed spotkaniem zapoznaje się z dokumentacją.

Więcej
Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej jest bardzo skuteczna i pomaga dzieciom, jeśli odbywa się systematycznie przez określony czas. U nas w Centrum Maja proponujemy terapię SI w cyklu – 1 raz w tygodniu, w stałym dniu i o stałej porze. Dodatkowo rodzice wspierają pracę terapeuty przez stosowanie się do zaleceń diety sensorycznej. Po sześciu tygodniach pracy terapeutycznej z dzieckiem rodzice otrzymują opinię SI – ocenę procesów integracji sensorycznej dziecka ze wskazówkami do przedszkola. Po każdym ustalonym indywidualnie cyklu terapeutycznym dziecko jest sprawdzane i wykazywane są jego postępy w zakresie ćwiczonych funkcji.

Scroll to Top
Przewiń do góry
Skip to content