Jak tworzymy Indywidualny Program Terapeutyczny dla dziecka?

Indywidualny Program Terapeutyczny są odpowiedzią na nowe wyzwania, które stawia współczesny świat przed naszymi pociechami. Tworzymy je dla potrzeb regularnej terapii domowej gdy nie możemy spotykać się fizycznie w poradni (w przypadku odległego miejsca zamieszkania, czy chociażby zaostrzonej sytuacji pandemicznej), oraz utrwalania pracy terapeutycznej odbywającej się regularnie na naszej sali. Po konsultacji ogólnorozwojowej, szerokim wywiadzie i obserwacji dziecka tworzymy Indywidualny Program Terapeutyczny, który składa się z zaleceń, ćwiczeń oraz konkretnego sprzętu, zabawek i gier terapeutycznych wspomagających proces zmiany w warunkach domowych.

Jak powstaje Indywidualny Program Terapeutyczny?

1. Zapisz się na konsultację ogólnorozwojową – wypełnij kwestionariusze i wyślij na adres recepcja@majawcentrum.pl

Odpiszemy proponując termin spotkania.

2. Na konsultacje ogólnorozwojowe zapraszamy dziecko z rodzicami. Konsultacje przeprowadza zespół terapeutów, w zależności od potrzeb może to być terapeuta SI, psycholog, fizjoterapeuta, logopeda, pedagog.

Po analizie dokumentacji, wywiadzie przeprowadzonym z rodzicami/rodzicem, obserwacji i badaniach dziecka, zostaje zaproponowany wstępny plan terapii i jeśli tego wymaga sytuacja wsparcie dla rodziców/rodzica.

3. Okres obserwacji funkcjonowania dziecka. Zapoznajemy się z dzieckiem i rodziną.

4. Zaproponowanie programu terapii na określony czas.

Jeśli nie mamy możliwości regularnych spotkań stacjonarnych, proponujemy alternatywne wyjście w postaci Indywidualnego Programu Terapii Domowej:

1. Zapisz się na konsultację ogólnorozwojową – wypełnij kwestionariusze i wyślij na adres recepcja@majawcentrum.pl

Odpiszemy proponując termin spotkania on-line.

2. Na konsultacje ogólnorozwojowe on-line zapraszamy rodziców/rodzica.

Po analizie dokumentacji, wywiadzie przeprowadzonym z rodzicami/rodzicem, zostaje zaproponowany plan obserwacji dziecka.

3. Diagnoza dziecka.

Po okresie obserwacji rodzice zapisują dziecko na diagnozę. Po przeprowadzonej diagnozie ustalony zostaje program terapii domowej.

W tym czasie ustalony zostaje kontakt rodziców z terapeutą on-line.

4. Spotkania kontrolne.

Po określonym przez terapeutę okresie, zapraszamy na wizytę kontrolną do Centrum Maja, z dzieckiem w celu przeprowadzenia rediagnozy. W zależności od wyników diagnozy, wprowadzamy zmiany w programie.

Program, który przygotowujemy dostosowany jest do możliwości i indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny.

Scroll to Top
Przewiń do góry
Skip to content