Nasz Zespół

Ania Dobosz

Anna Dobosz - terapeuta dziecięcy, psycholog, pedagog, logopeda...

Dyrektor Centrum Wspomagania Rozwoju MAJA.
Pedagog, logopeda, terapeuta psychoruchowy, terapeuta dziecięcy i rodzinny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, autyzmem, dysleksją, ADHD, nadpobudliwością psychoruchową, opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy czynnej i biernej, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami przetwarzania słuchowego i integracji sensorycznej. […]

MAŁGORZATA STAWSKA

Małgorzata Stawska psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność psychologia zdrowia i rodziny), gdzie pracowała przez kilka lat jako asystent. W 2011 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  […]

Renata Werpachowska

Maja Logo

Psycholog od wielu lat pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując diagnostycznie i terapeutycznie  z rodzinami dzieci i dorosłych osób z ASD. W pracy z dziećmi bazuje na relacji i pozytywnej komunikacji. W swojej pracy  kieruje się podejściem „Porozumienia bez przemocy", korzysta z metody VIT [...]

Natalia Ochocka

Natalia Ochocka psycholog, terapeuta dziecięcy, oświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, Trisomią 21, dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami emocjonalnymi

Psycholog, terapeuta dziecięcy. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Trisomią 21, dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami emocjonalnymi, które zdobywała już w trakcie studiów. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, a obecnie jest w trakcie […]

IGOR ROWIŃSKI

Igor Rowiński psycholog, pracuje z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie, terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi

Psycholog, doktor nauk teologicznych, absolwent Uniwersytetu im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi o rożnym spektrum niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej, prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami emocjonalnymi [...]

Katarzyna Kajkowska

Katarzyna Kajkowska fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensoryczne (SI), terapeuta dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi

Fizjoterapeuta oraz terapeuta integracji sensorycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi. W swojej pracy łączy wiele metod terapeutycznych, wyznaje zasadę dopasowania terapii do dziecka oraz terapii poprzez zabawę. […]

Magda Lau

Maja Logo

Fizjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka magisterskich studiów z fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz licencjatu z pedagogiki specjalnej (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Swoją wiedzę pedagogiczną i fizjoterapeutyczną łączy w terapii SI […]

Joanna Kajkowska

Maja Logo

Pedagog terapeuta. Od zawsze związana  z pracą w szkole podstawowej – najpierw jako nauczycielka nauczania początkowego, później jako pedagog terapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauczanie początkowe oraz absolwentka studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. […]

Katarzyna Dmochowska

Katarzyna Dmochowska

Pedagog specjalny, logopeda. Ukończyła stacjonarne studia I i II stopnia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie odbywając praktyki w warszawskich szpitalach i placówkach oświatowych, a także jako wolontariusz  […]

Aleksandra Wiśniowska Gancza

Aleksandra Wiśniowska Gancza fizjoterapeuta, terapeuta neurorozwojowy, muzykoterapeuta

Fizjoterapeuta, terapeuta neurorozwojowy, muzykoterapeuta. Swoją przygodę w pracy z dziećmi zaczęła już jako młoda instruktorka żeglarstwa. Jako magister fizjoterapii, chcąc poszerzyć swoją wiedzę, rozpoczęła studia podyplomowe z zakresu neurorozwojowej terapii dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego. Od lat pracuje […]

 

Anita Prasałek

Anita Prasałek mgr fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej

Mgr fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej.  Absolwentka wydziału Rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku Fizjoterapia. Doświadczenie zdobyła odbywając liczne praktyki zawodowe w placówkach medycznych, oświatowych oraz warszawskich szpitalach.
[...]

GABRIELA MOMOTIUK

Gabriela Momotiuk terapia pedagogiczna, prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, konstruuje indywidualne programy terapeutyczne, (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, uczniowie szczególnie utalentowani).

Terapeuta pedagogiczny. Magister filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej, prowadzonych przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi. Pracuje jako nauczyciel języka polskiego, wychowawca młodzieży gimnazjalnej. Będąc egzaminatorem OKE, pomaga uczniom w kształceniu umiejętności potrzebnych na poszczególnych etapach […]

Magdalena Penczonek

Magdalena Penczonek

Logopeda, Pedagog ze specjalnością nauczycielską, animator projektów edukacyjno-artystycznych. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, wydział: Wczesnoszkolna Edukacja Zintegrowana z Pedagogiką Przedszkolną i Logopedią, oraz studiów podyplomowych: Logopedia w Instytucie Badań Edukacyjnych. […]

Skoro znasz już naszych specjalistów, sprawdź naszą ofertę!