Nasz Zespół

Ania Dobosz

Anna Dobosz - terapeuta dziecięcy, psycholog, pedagog, logopeda...

Pedagog, logopeda, terapeuta psychoruchowy, terapeuta dziecięcy i rodzinny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, autyzmem, dysleksją, ADHD, nadpobudliwością psychoruchową, opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy czynnej i biernej, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami przetwarzania słuchowego i integracji sensorycznej. […]

Katarzyna Kajkowska

Katarzyna Kajkowska fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensoryczne (SI), terapeuta dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi. W swojej pracy stosuje i łączy wiele metod terapeutycznych, wyznaje zasadę dopasowania terapii do dziecka oraz terapii przez zabawę. […]

Magda Lau

Magda Lau

Fizjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła magisterskie studia z fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz licencjat z pedagogiki specjalnej – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Swoją wiedzę pedagogiczną i fizjoterapeutyczną łączy w terapii SI […]

IGOR ROWIŃSKI

Igor Rowiński psycholog, pracuje z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie, terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi

Psycholog, doktor nauk teologicznych, absolwent Uniwersytetu im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi o rożnym spektrum niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej. Prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami emocjonalnymi. [...]

Anita Prasałek

Anita Prasałek mgr fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej

Mgr fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej.  Absolwentka wydziału Rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku fizjoterapia. Doświadczenie zdobyła odbywając liczne praktyki zawodowe w placówkach medycznych, oświatowych oraz warszawskich szpitalach.
[...]

Paulina Boczkowska

Maja Logo

Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta WWR, socjoterapeuta, doradca zawodowy.
W trakcie studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej.

Absolwentka Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Doświadczenie w pracy zdobyła dzięki pracy w Warszawskich Szkołach Specjalnych. Od początku kształcenia zawodowego związana z terapią dzieci. W trakcie poszerzania własnych kompetencji, w ramach doradztwa zawodowego rozpoczęła współprace z dorosłymi w tym zakresie.  Pracuje z dziećmi oraz dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum zaburzeń autystycznych. W pracy z młodszymi pacjentami łączy wiele technik i metod tak, by oddziaływać całościowo na funkcjonowanie, niwelować deficyty powstałe podczas rozwoju oraz wzmacniać mocne strony dziecka.

Urszula Kondraciuk

Zrzut ekranu 2020-11-13 o 00.33.59

W naszej poradni prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną.  Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, specjalizacja glottodydaktyczna.

Logopedia jest jej wielką pasją, czego dowodem są jej liczni zadowoleni pacjenci. Doświadczenie zawodowe zdobywała na praktykach w poradniach, szpitalach, przychodniach, szkołach i przedszkolach. W swojej pracy wykorzystuje różne metody indywidualnie dostosowane do potrzeb i celów pacjenta. Zajęcia z małymi dziećmi prowadzi w formie kreatywnej zabawy. Zajęcia z dorosłymi pacjentami opiera na ich pasjach i zainteresowaniach. Obecnie pracuje w dwóch warszawskich niepublicznych poradniach pedagogiczno-psychologicznych, w przedszkolu oraz w klinice dentystyczno-ortodontycznej.