Nasz Zespół

Ania Dobosz

koła (3)

Pedagog, logopeda, terapeuta psychoruchowy, terapeuta dziecięcy i rodzinny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, autyzmem, dysleksją, ADHD, nadpobudliwością psychoruchową, opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy czynnej i biernej, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami przetwarzania słuchowego i integracji sensorycznej. […]

Renata Werpachowska

Maja Logo

Psycholog od wielu lat pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując diagnostycznie i terapeutycznie  z rodzinami dzieci i dorosłych osób z ASD. W pracy z dziećmi bazuje na relacji i pozytywnej komunikacji. W swojej pracy  kieruje się podejściem „Porozumienia bez przemocy", korzysta z metody VIT [...]

MAŁGORZATA STAWSKA

koła (6)

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność psychologia zdrowia i rodziny), gdzie pracowała przez kilka lat jako asystent. W 2011 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  […]

PAULINA BEDNARCZYK

koła (1)

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki. Jest w trakcie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Od 2013 r. pracuje zawodowo z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Nie utożsamia się z żadnym z nurtów terapeutycznych, techniki i metody dobiera indywidualnie dla każdego dziecka. […]

Katarzyna Kajkowska

KATARZYNA KAJKOWSKA

Fizjoterapeuta oraz terapeuta integracji sensorycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi. W swojej pracy łączy wiele metod terapeutycznych, wyznaje zasadę dopasowania terapii do dziecka oraz terapii poprzez zabawę. […]

Magda Lau

Maja Logo

Fizjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka magisterskich studiów z fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz licencjatu z pedagogiki specjalnej (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Swoją wiedzę pedagogiczną i fizjoterapeutyczną łączy w terapii SI […]

Anna Idzikowska-Guzy

Maja Logo

Logopeda ze specjalnością neurologopedyczną, oligofrenopedagog, terapeuta słuchu metodą Johansena, Warnkego, Neuroflow. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami w nabywaniu systemu językowego. Szczególne zainteresowania kieruje w stronę pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi […]

Elżbieta Bareja

Elżbieta Bareja

Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta dziecięcy. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi niesłyszącymi i niedosłyszącymi, ze spektrum autyzmu, z nadpobudliwością psychoruchową, z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy czynnej i biernej oraz z niepłynnością mówienia. W swojej pracy łączy wiele metod i dostosowuje […]

IGOR ROWIŃSKI

Igor Rowiński

Psycholog, doktor nauk teologicznych, absolwent Uniwersytetu im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi o rożnym spektrum niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej, prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami emocjonalnymi [...]

Katarzyna Dmochowska

Maja Logo

Pedagog specjalny, logopeda. Ukończyła stacjonarne studia I i II stopnia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie odbywając praktyki w warszawskich szpitalach i placówkach oświatowych, a także jako wolontariusz  […]

Joanna Kajkowska

Maja Logo

Pedagog terapeuta. Od zawsze związana  z pracą w szkole podstawowej – najpierw jako nauczycielka nauczania początkowego, później jako pedagog terapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauczanie początkowe oraz absolwentka studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. […]

Natalia Ochocka

Natalia Ochocka

Psycholog, terapeuta dziecięcy. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Trisomią 21, dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami emocjonalnymi, które zdobywała już w trakcie studiów. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, a obecnie jest w trakcie […]

GABRIELA MOMOTIUK

GABRIELA MOMOTIUK

Terapeuta pedagogiczny. Magister filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej, prowadzonych przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi. Pracuje jako nauczyciel języka polskiego, wychowawca młodzieży gimnazjalnej. Będąc egzaminatorem OKE, pomaga uczniom w kształceniu umiejętności potrzebnych na poszczególnych etapach […]

Dominika Konopka

Dominika Konopka

Psycholog, psychodietetyk, trener TUS, terapeuta cień. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalizacja: psychologia kliniczna i osobowości oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie na kierunku psychodietetyka. Ukończyła również kurs prowadzenia […]

Aleksandra Wiśniowska Gancza

Aleksandra Wiśniowska Gancza

Fizjoterapeuta, terapeuta neurorozwojowy, muzykoterapeuta. Swoją przygodę w pracy z dziećmi zaczęła już jako młoda instruktorka żeglarstwa. Jako magister fizjoterapii, chcąc poszerzyć swoją wiedzę, rozpoczęła studia podyplomowe z zakresu neurorozwojowej terapii dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego. Od lat pracuje […]

Skoro znasz już naszych specjalistów, sprawdź naszą ofertę!