Pobierz i wypełnij formularz
Umów się na wizytę
Maja to Centrum Wspomagania Rozwoju Sensomotorycznego dziecka


W naszej placówce znajdziecie Państwo skuteczną i fachową pomoc specjalistów, którzy przeprowadzą
zarówno diagnozę i terapię.

W Mai czekają by Wam pomagać:

Ania Dobosz

Pedagog, logopeda, terapeuta psychoruchowy, terapeuta dziecięcy i rodzinny. Posiada wieloletnie
doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, autyzmem, dysleksją, ADHD, nadpobudliwością psychoruchową, opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy czynnej i biernej, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami przetwarzania słuchowego i integracji sensorycznej.

Maria Walter Kochel

Psycholog, psychotraumatolog, interwent kryzysowy, certyfikowany psychoterapeuta EMDR, w trakcie certyfikacji terapii TPT. Absolwentka studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podyplomowych studiów z psychotraumatologii na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz podyplomowych studiów z duchowości na Collegium Bobolanum. Ukończyła szkolenia z zakresu psychologii traumy dzieci i osób dorosłych, Aspergera, ADHD, postaw rodzicielskich, zaburzeń stylów więzi, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania ( anoreksja, bulimia), zaburzeń dysocjacyjnych, zespołu stresu pourazowego (PTSD), dialogu motywacyjnego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym /PTBST/, Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem /ESTSS/ oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR /PTT EMDR/. Prowadzi poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną i grupową dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów. Specjalizuje się w terapii skoncentrowanej na przykrych i traumatycznych zdarzeniach, interwencji w kryzysie psychicznym, prowadzi warsztaty w zakresie rozwoju osobistego. Jest współwłaścicielem poradni SpesMed. Współpracuje z Fundacją „Pod wspólnym dachem” w Pruszkowie, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom w Wyszkowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michałowicach. Praca jest superwizowana.


Magda Lau

Mgr fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka wydziału Rehabilitacji na Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku fizjoterapia. Doświadczenie zdobyła odbywając
liczne praktyki zawodowe w placówkach medycznych, oświatowych oraz warszawskich szpitalach.


Anita Prasałek

Mgr fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka wydziału Rehabilitacji na Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku fizjoterapia. Doświadczenie zdobyła odbywając
liczne praktyki zawodowe w placówkach medycznych, oświatowych oraz warszawskich szpitalach.

Sylwia Modzelewska

Pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta widzenia, terapeuta integracji sensorycznej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi z dysfunkcją wzroku i innymi niepełnosprawnościami. Podczas zajęć podąża za dzieckiem, dobiera metodę pracy adekwatną do jego potrzeb i ćwiczy z nim przez zabawę.

Przewiń do góry
Skip to content