Anna Dobosz

Nazywam się Ania Dobosz, jestem matką, terapeutką i długą mam historię doświadczeń, które otworzyły mi oczy na obecne problemy dzieci.

Jestem mamą: Karoliny, Aleksandry i Jakuba, które przeżyły pod moją opieką swoje dzieciństwo i okres dojrzewania. Które wychowywałam, uczyłam, trenowałam wykorzystując do tego zdobytą wiedzę i własne doświadczenia.

Teraz patrząc na swoje dorosłe dzieci i na relacje jakie mamy ze sobą czuję się szczęśliwa i spełniona. Pamiętam jednak doskonale, jak bardzo się martwiłam gdy były małe, czym się przejmowałam i jakie popełniałam błędy. Wiem jakie były konsekwencje moich błędów. Dopiero z perspektywy czasu je dostrzegłam.

Przez 22 lata prowadziłam Poradnię dla dzieci przy ulicy Ryżowej 24b w Warszawie. Wcześniej pracowałam w Społecznej Szkole Podstawowej. Przez 33 lata pracy przyjęłam ponad 5 tysięcy rodzin. Wraz z zespołem specjalistów przeprowadziłam tysiące badań, które archiwizowałam i z których wyciągałam wnioski.

W 2016 roku w Olsztynie pod Częstochową otworzyłam Centrum Wspomagania Rozwoju Maja, która funkcjonowała przez 3 i pół roku, ale dała mi pełny obraz funkcjonowania dziecka, w innych niż Warszawa warunkach. Dzięki badaniom, które przeprowadziłam w tym okresie na grupie dzieci z miasta i ze wsi, a także innej specyfice pracy z rodzicami opracowałam program Dobry Start od Poczęcia, w którym postawiłam na Rodzica – Terapeutę.

Doszłam do wniosku, że sukces terapeutyczny osiągamy zajmując się przyczynami zaburzeń dziecka. Osiągamy sukces współpracując ze świadomymi rodzicami, bo tylko praca rodzica, który rozumie zaburzenia u swojego dziecka przynosi efekty. I tylko Rodzic utrwali oczekiwane zmiany w jego funkcjonowaniu.

Stałam się zagorzałym przeciwnikiem stygmatyzowania dzieci i określania ich mianem „spektrum autyzmu”, czy „zespół Aspergera”.

Moja historia, moich dzieci i tysięcy dzieci z różnymi zaburzeniami, doprowadziły mnie do znalezienia sposobów na rozwiązanie ich problemów w inny sposób, niż ten, proponowany przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Wprowadziłam pojęcie „RYZYKO ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH” wobec dzieci do 12 roku życia i przekonywałam, że najważniejsza jest świadomość i zaangażowanie rodzica w proces rozwoju psychoruchowego dziecka.

W ten sposób powstał indywidualizowany program wczesnego wspomagania rozwoju WWR „Dobry Start od Poczęcia” z teczkami dla dziecka 0 – 12 lat, do wykorzystania przez rodziców w domu. Dzięki aplikacji program służy rodzicom i terapeutom, a wszystko dla dobra Dziecka.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z programem Dobry Start od Poczęcia i książkami dla dzieci i dorosłych.

Anna Dobosz

1989 rok

ukończenie Studium Nauczycielskiego w Warszawie i uzyskanie dyplomu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

1994 rok

uzyskanie dyplomu magistra pedagogiki – Uniwersytet Warszawski

w latach 1997 - 1999

szkolenia z metod: Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, „Dziecięca matematyka” – prof. Gruszczyk – Kolczyńska, metoda Dobrego Startu – profesor Marty Bogdanowicz, „Kinezjologia edukacyjna – metoda Paula Dennisona, „Odruchy niemowlęce” S. Mazgutowa i inne

1998 rok

ukończenie rocznego szkolenia na UW – reedukacja

1999 rok

ukończenie szkolenia – logopedia szkolna na IKN

2001 rok

ukończenie studiów podyplomowych na UW – logopedia kliniczna

w latach 1992 – 2002

praca w STO 24 w Warszawie

1998 rok

rozpoczęcie własnej praktyki terapeutycznej

w latach 2002 – 2017

działalność Prywatnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Anny Dobosz w Warszawie przy ul. Ryżowej 24b

w 2007 – 2017

dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ulicy Fasolowej 13

2015 rok

ukończenie kursów z zakresu przetwarzania słuchowego i uzyskanie licencji providera Neuroflow ATS

2017 rok

ukończenie szkolenia z metody Jochansen IAS

2018 rok

zyskanie licencji terapeuty integracji bilateralnej

w latach 2016 – 2020

Centrum Wspomagania Rozwoju Maja w Olsztynie pod Częstochową, organizowanie Turnusów Terapeutycznych na Jurze

w latach 2017 – 2023

Centrum Wspomagania Rozwoju Maja. w Warszawie przy ul. Ryżowej 24b

od 1 września 2023 roku

rozpoczęcie działalności nowej strony – www.majawcentrum.pl wydawnictwo – poradnictwo, wydanie programu Dobry Start od Poczęcia i pierwszych książek.

Ania Dobosz w liczbach

0

lata pracy z dziećmi

0

Lata prowadzenia poradni

0

konsultacji i diagnoz

0

dzieci pod opieką

W swoim życiu przyjęłam tysiące rodzin, zbadałam tysiące dzieci. Poznałam ich historie i najczęstsze problemy. Zobaczyłam efekty oddziaływań terapeutycznych. Zobaczyłam i przeżyłam konsekwencje błędów wychowawczych. Moje doświadczenia opisuję w książkach: Kocham moje ADHD, Cud dysleksji, Tożsamość

Anna Dobosz

Dzieci Ani Dobosz tworzą oblicze Mai

Karolina Ponichtera

Najstarsza córka Anny Dobosz ukończyła Liceum Jeździeckie w Pszczelej Woli, w 2016 uzyskała kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna, w 2018 roku – instruktora hipoterapii, 2021 - instruktora sportu o specjalności jazda konna.

Karolina od 10 lat bierze czynny udział w prowadzeniu jazd konnych dla dzieci i młodzieży jednocześnie pracując w poradni przy ulicy Ryżowej 24b. W tym czasie uzyskała dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne (2021), licencję terapeuty integracji bilateralnej (2022), terapeuty wyższych funkcji słuchowych, provider Neuroflow ATS (2023), terapeuty integracji sensorycznej (podyplomowe studia WSPIA – 2023).

Obecnie Karolina wraz z Anną Dobosz przeprowadza diagnozę ogólnorozwojową podczas konsultacji rodzinnych, diagnozuje zaburzenia integracji sensorycznej, integracji bilateralnej i przetwarzania słuchowego.

Przyjmuje w gabinecie przy ulicy Ryżowej 24b, prowadzi terapię ogólnorozwojową dopasowując zdobytą wiedzę do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny.

Jakub Gajewski

Jedyny syn Anny Dobosz studiuje na AWF turystykę i rekreację. Trenuje i realizuje się w sporcie. Uczestniczył w tworzeniu i prowadzeniu Turnusów Terapeutycznych na Jurze. Jest ratownikiem i pracuje na Warszawskich basenach.

Karolina
Aleksandra Dobosz

Najmłodsza córka Anny Dobosz uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez mamę od urodzenia. „Przyjmowała” na kolanach mamy zachęcając swoich rówieśników do pracy. Przeszła staż w Centrum Wspomagania Rozwoju Maja w Warszawie i Olsztynie.

Ukończyła Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie wydział Pedagogiki - Terapia Pedagogiczna.

Kursy:

  • Cambridge Assessment Certificate B1
  • Terapeuta ręki
  • Projektowanie uniwersalne przestrzenią równych szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Obecnie pracuje w placówce opiekuńczo-wychowawczej: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus” jako wychowawca.