Terapia

Konsultacje ogólnorozwojowe

KONSULTACJE OGÓLNOROZWOJOWE  prowadzi dwóch terapeutów obejmujących swoją wiedzą dziedziny pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii, integracji sensorycznej, bilateralnej i przetwarzania słuchowego.

Podczas konsultacji terapeuci obserwują dziecko na Sali integracji sensorycznej edukując rodziców.

Terapeuci analizują informacje o dziecku na podstawie kwestionariusza ogólnorozwojowego, który Rodzic otrzymuje po opłaceniu wizyty.

Rodzice uzupełniają i wysyłają kwestionariusz na trzy dni przed planowaną wizytą, dając możliwość terapeutom odpowiedniego przygotowania Sali/gabinetów do wizyty w Centrum Maja.

Podczas konsultacji ogólnorozwojowych terapeuci szukają przyczyn problemów dziecka.

W wyniku wstępnych konsultacji ogólnorozwojowych dziecko kierowane jest na konkretne zajęcia wspomagające rozwój, a Rodzic otrzymuje teczkę dziecka z dostępem do aplikacji Dobry Start od Poczęcia.

Konsultacje trwają 60 min

Diagnoza

Zajęcia wspomagające rozwój zawsze rozpoczyna DIAGNOZA

Integracja
sensoryczna (SI)

Terapeuta analizuje informacje o dziecku na podstawie kwestionariusza SENSOMOTORYCZNEGO , który Rodzic otrzymuje po opłaceniu wizyty. Rodzice uzupełniają i wysyłają kwestionariusz na trzy dni przed planowaną wizytą, dając możliwość terapeucie zapoznania się z dzieckiem i odpowiedniego przygotowania Sali SI. 

NA Sali SI TERAPEUTA ocenia rozwój procesów integracji sensorycznej. 

Po przeprowadzonej konsultacji Rodzic otrzymuje Raport z badania i ZALECENIA SPECJALISTYCZNE oraz dalszy plan działania.

Konsultacje trwają 90 min

integracja
bilateralna (IB)

Terapeuta analizuje informacje o dziecku na podstawie kwestionariusza BILATERALNEGO , który Rodzic otrzymuje po opłaceniu wizyty. Rodzice uzupełniają i wysyłają kwestionariusz na trzy dni przed planowaną wizytą, dając możliwość terapeucie zapoznania się z dzieckiem.

NA Sali SI TERAPEUTA WYKONUJE TESTY oceniające procesy integracji bilateralnej.

Po przeprowadzonej konsultacji Rodzic otrzymuje raport z badania i trening bilateralny do zastosowania z dzieckiem w domu na okres 6 tygodni/ 3 miesięcy.

Konsultacje trwają 60 min

przetwarzanie słuchowe (APD)

Terapeuta analizuje informacje o dziecku i przeprowadza testy oceniające wyższe funkcje słuchowe, dominację ucha, czułość słuchową.

Przeprowadza wywiad z Rodzicami na podstawie kwestionariusza mowy i uwagi, który Rodzic otrzymuje po opłaceniu wizyty. Kwestionariusz jest przygotowany elektronicznie. Rodzice uzupełniają i wysyłają kwestionariusz na trzy dni przed planowaną wizytą, dając możliwość terapeucie zapoznania się z historią dziecka.

Po przeprowadzonym badaniu Rodzic otrzymuje RAPORT Z BADANIA i propozycję treningu słuchowego do zastosowania z dzieckiem w domu.

Konsultacja diagnozująca trwa 90 min

Wizyty kontrolne trwają 60 min

Terapia ogólnorozwojowa

W wyniku przeprowadzonej diagnozy dziecku i rodzicom zostanie zaproponowany indywidualny program wspomagania rozwoju.

Rodzice otrzymają wskazówki i zalecenia do pracy z dzieckiem w domu i  jeśli jest taka potrzeba wprowadzona zostanie terapia ogólnorozwojowa w Centrum Maja. Celem terapii jest usprawnianie zaburzonych funkcji, a przez to wpływanie na lepsze funkcjonowanie dziecka.

TERAPIA OGÓLNOROZWOJOWA – cykliczne zajęcia z terapeutą – pedagogiem, terapeutą SI, IB, APD  1x w tygodniu przez okres od 3 do 9 miesięcy.

Zajęcia trwają 50 min