Strefa terapii

Dzięki platformie www.dobrystartodpoczecia.pl mamy wiedzę o dziecku i historię jego treningów i terapii, możemy udzielić pomocy rodzicom w każdej chwili, łącząc się z nimi on-line.

Zajęcia terapeutyczne w Strefie Terapii prowadzi zespół specjalistów:

pedagodzy

psycholodzy

logopedzi

fizjoterapeuci

terapeuci integracji sensorycznej

terapeuci integracji bilateralnej

terapeuci przetwarzania słuchowego

Po przeprowadzonej analizie dokumentacji dziecka na platformie www.dobrystartodpoczecia.pl przez nasz zespół, zostanie zaproponowany kolejny krok w programie.


 Wizyty stacjonarne odbywają się w Warszawie przy ulicy Ryżowej 24b. Wizyty umawiane są do konkretnego terapeuty po przeprowadzonej przez rodziców obserwacji dziecka.