Diagnoza

Po wprowadzeniu przez rodziców zaleceń ogólnorozwojowych rozpoczynamy kolejny krok w programie - DIAGNOZĘ

Na diagnozę kierowane są dzieci, które tego wymagają. Podstawą do specjalistycznej diagnozy są objawy tych zaburzeń, dlatego rodzice wypełniają testy przesiewowe i kwestionariusze diagnostyczne w programie przed planowaną wizytą.

Oceniamy:

zaburzenia procesów integracji sensorycznej

zaburzenia przetwarzania słuchowego

zaburzenia integracji bilateralnej

rozwój psychoruchowy dziecka

rozwój mowy i komunikacji