Kontrola

Zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia integracji sensorycznej i bilateralnej utrudniają dzieciom prawidłowy rozwój.

Wszystko zależy od rodziców i terapeutów, bo to oni wprowadzą ćwiczenia i zrealizują program.

Po zastosowaniu treningu i/lub terapii dziecko zmienia swoje zachowanie. Trening trwa od 6 tygodni - w przypadku integracji bilateralnej, do 3 miesięcy - w przypadku zaburzeń przetwarzania słuchowego. po tym okresie wskazana jest wizyta kontrolna u specjalisty, który zaleci kolejny etap treningu.

W przypadku terapii zaburzonych procesów integracji sensorycznej wskazane są zajęcia na sali SI z terapeutą. Cykl spotkań przewidywany jest na okres od 3 do 9 miesięcy. Na zakończenie cyklu, terapeuta przygotowuje na koncie dziecka Informację terapeutyczną z zaleceniami do dalszej pracy.