Terapia

Po przeprowadzonej obserwacji i diagnozie dziecka zostanie zaproponowany indywidualizowany program wspomagania rozwoju.

Proponujemy:

terapię cykliczną w Strefie Terapii przy ul Ryżowej 24b w Warszawie

trening domowy wg zaleceń specjalisty

Terapia cykliczna odbywa się raz w tygodniu o stałej porze. Dziecko jest pod opieką specjalisty, a rodzice otrzymują cotygodniowe zalecenia do pracy z dzieckiem w domu.