Trening

Po przeprowadzonej diagnozie przetwarzania słuchowego zostanie zaproponowany trening słuchowy, który wykonuje z dzieckiem rodzic w domu, wg zaleceń specjalisty.

Proponujemy:

trening słuchowy - Johansen IAS

aktywny trening słuchowy - Neuroflow ATS

Po przeprowadzonej diagnozie integracji bilateralnej zostanie zalecony trening bilateralny polegający na powtarzaniu w określonej kolejności konkretnych sekwencji ruchów. Ćwiczenia wykonuje się codziennie przez okres 6 tygodni, po tym okresie powinna nastąpić wymiana ćwiczeń.

W przypadku diagnozy integracji sensorycznej, rodzice otrzymują - dietę sensoryczną, którą wprowadzają swojemu dziecku.