Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Co to w ogóle jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych to grupowa forma psychologicznej pomocy dla dzieci i młodzieży, dorosłych mającą na celu rozwój ich kompetencji społecznych oraz emocjonalnych.

Dla kogo jest Trening Umiejętności Społecznych?

Zajęcia skierowane są dla dzieci, które przejawia trudności w funkcjonowaniu społecznym w wieku przedszkolnym i szkolnym. Najczęściej owe treningi skierowane są dla dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu, nadpobudliwością ruchową, trudnościami emocjonalnymi, dzieci nieśmiałych, przejawiających trudności w kontaktach z rówieśnikami, adaptacją w nowych sytuacjach, popadające w konflikty.

Jak wyglądają typowe TUSy?

Podczas treningu prowadzący modelują zachowania dzieci w różnych sytuacjach społecznych, dając im tym samym możliwość zaobserwowania, doświadczenia i poznania pożądanych sposobów zachowania się. Dzieci pracując w małej i bezpiecznej grupie mogą wzajemnie wspierać się w ćwiczeniu nowych umiejętności, a także dostarczać sobie informacji zwrotnych.
Zajęcia dla dzieci młodszych prowadzone są w sposób atrakcyjny, łącząc zabawę z nauką niezbędnych umiejętności. Podczas treningu stosowane są różne metody aktywizacji uczestników: gry, zabawy, dyskusje, odgrywanie scenek, zadania grupowe.

W jakich grupach odbywa się TUS?

Zajęcia TUS odbywają się zazwyczaj w małych grupach liczących kilka osób. Prowadzone są przez jednego bądź dwóch terapeutów, najczęściej psychologów. Praca w małych grupach daje możliwość dostosowania formy zajęć do potrzeb i możliwości poszczególnych jej członków, a także zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stałości.

Ile czasu powinien trwać trening TUS, by zobaczyć efekty?

Długość trwania treningu jest kwestią indywidualna. Każdy z uczestników zmaga się z różnymi trudnościami, a nauka nowych umiejętności wymaga czasu. Jednak minimalny okres trwania treningu to czas kilku miesięcy, a najlepiej rok szkolny.

Jakie umiejętności ćwiczy TUS? Co rozwija?

Trening umiejętności społecznych ma formę zajęć warsztatowych, a każde spotkanie trwa kilkadziesiąt minut (około 60 minut), w zależności od wieku, możliwości oraz potrzeb dzieci.

Głównymi umiejętnościami, jakie nabywają dzieci podczas zajęć to:
– trening umiejętności komunikacyjnych
– metody radzenia sobie z emocjami
– nauka umiejętności współpracy oraz rozwiązywania konfliktów w grupie
– wzmocnienie pewności siebie
– nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami
– nauka radzenia sobie ze stresem, z porażkami
– nauka przestrzegania zasad.

Umiejętności społeczne mają ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie i komfort życia.
Osoby posiadające wyższy poziom kompetencji społecznych lepiej radzą sobie w nowych sytuacjach, łatwiej nawiązują trwałe znajomości, lepiej radzą sobie z napięciami i konfliktami.
Dlatego tak ważny jest trening tych umiejętności dla dzieci, które przejawiają trudności w tych obszarach.


Zapisy na TUS Centrum Wspomagania Rozwoju Maja

zdjęcie: freepik.com