Zaburzenia procesów integracji sensorycznej

U większości dzieci rozwój integracji zmysłowej przebiega prawidłowo i zupełnie naturalnie, podczas codziennych zabaw i innych aktywności. Jeżeli procesy integracji sensorycznej są zaburzone, pojawia się wiele problemów w rozwoju  dziecka.

Objawy zaburzeń SI

Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej z trudnościami w uczeniu się, z niepełnospra wnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, mózgowym porażeniem. Ich nasilenie jest różne, od lekkiego do znacznego.

Dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają na:

  • uczenie się,
  • zachowanie,
  • rozwój społeczno-emocjonalny.

Mądre dziecko z takimi problemami może zdawać sobie sprawę z tego, że niektóre rzeczy jest mu trudniej wykonać niż innym dzieciom i nie może zrozumieć dlaczego tak się dzieje.

Dziecko z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej

Dziecko, u którego występują zaburzenia procesów SI może:

  • być wycofane (może unikać ruchu, dotyku, hałasu, aktywności i pewnych działań),
  • być odbierane jako leniwe, znudzone, bez motywacji,
  • być nadaktywne ruchowo,
  • okazywać brak planowania przed wykonaniem jakiegoś zadania (nie może usiedzieć w jednym miejscu, kreci się, podskakuje, jest impulsywne, łatwo się rozprasza, jest absorbujące), takie dziecko przeszkadza i ciągle domaga się naszej uwagi,
  • reagować agresywnie, wycofywać się lub być sfrustrowane kiedy ponosi porażkę,
  • być odbierane jako uparte i sprawiające kłopoty,
  • mieć niską samoocenę (wycofuje się w obawie przed porażką, wyśmianiem przez rówieśników i niezadowoleniem dorosłych).

Nie znając przyczyn takiego zachowania rodzice i dzieci mogą się obwiniać. Sytuacja taka sprzyja rozwojowi napięcia w rodzinie oraz powoduje poczucia bezsilności.

Tak więc, drodzy Rodzice, warto zauważać, zrozumieć i pomagać przezwyciężać trudności swojemu dziecku.

Scroll to Top
Przewiń do góry
Skip to content