Dobry Start od Poczęcia

Dobry Start od Poczęcia to program WWR, przygotowany w taki sposób, by rodzice potrafili go wykorzystać w domowych warunkach.

 

Ćwiczenia i wskazówki na każdy rok życia dziecka układane są indywidualnie,  po przeprowadzeniu konsultacji ogólnorozwojowych.

Polecamy program Dobry Start od Poczęcia – bo Rodzic jest najlepszym terapeutą dla swojego dziecka!

Wstępne konsultacje ogólnorozwojowe STACJONARNE

Tylko dla rodziców, którzy są w programie Dobry Start od Poczęcia.

Prowadzi: Anna Dobosz i Karolina Ponichtera

Po zakupieniu programu Rodzic otrzymuje na maila dokumenty do uzupełnienia. Po uzupełnieniu dokumentów i przeprowadzeniu zalecanych obserwacji Rodzic importuje wypełnione elektronicznie pliki w określone okienka w aplikacji Dobry Start od Poczęcia.

Terapeuta zapoznaje się z informacjami wprowadzonymi przez Rodziców przed zaplanowaną wstępną konsultacją ogólnorozwojową, dlatego konsultacje odbywają się nie wcześniej niż 6 tygodni od zakupienia programu.

Podczas konsultacji TERAPEUCI szukają przyczyn problemów dziecka i wprowadzają indywidualny program wspomagania rozwoju.

Rodzice/Rodzic na konsultacje przychodzi z dzieckiem dzięki czemu terapeuci mogą przeprowadzić badania i obserwacje. Na konsultacjach zawsze wykonujemy testy z zakresu integracji sensorycznej, integracji bilateralnej i przetwarzania słuchowego.

W wyniku konsultacji ogólnorozwojowych Rodzic otrzymuje Teczkę Dziecka z zaleceniami i wskazówkami do pracy z dostępem do aplikacji  Dobry Start od Poczęcia przez rok od daty zakupienia programu.

Indywidualne konsultacje ogólnorozwojowe - wstępne ON-LINE lub STACJONARNE

Tylko dla rodziców, którzy są w programie Dobry Start od Poczęcia.

Prowadzi: Anna Dobosz

Po zakupieniu programu Rodzic otrzymuje na maila dokumenty do uzupełnienia. Po uzupełnieniu dokumentów i przeprowadzeniu zalecanych obserwacji Rodzic importuje wypełnione elektronicznie pliki w określone okienka w aplikacji Dobry Start od Poczęcia.

Terapeuta zapoznaje się z informacjami wprowadzonymi przez Rodziców przed zaplanowaną wstępną konsultacją ogólnorozwojową, dlatego konsultacje odbywają się nie wcześniej niż 6 tygodni od zakupienia programu.

Podczas konsultacji Anna Dobosz szuka przyczyn problemów dziecka i wprowadza indywidualny program wspomagania rozwoju. 

W wyniku konsultacji ogólnorozwojowych Rodzic otrzymuje Teczkę Dziecka z zaleceniami i wskazówkami do pracy z dostępem do aplikacji  Dobry Start od Poczęcia przez rok od daty zakupienia programu.

Na konsultacje ogólnorozwojowe – kontrolne, Rodzice mogą się zapisać w każdej chwili użytkowania programu w aplikacji Dobry Start od Poczęcia.

Maja w Centrum w liczbach

0

Lat działalności

0

Diagnozowanych rodzin

0

zDiagnozowanych dzieci

0

szkoleń i warsztatów

Konsultacje diagnozujące

Tylko dla rodziców, którzy są w programie Dobry Start od Poczęcia.

Prowadzi: Anna Dobosz, Katarzyna Kajkowska, Karolina Ponichtera

Po zakupieniu programu Rodzic otrzymuje na maila dokumenty do uzupełnienia. Po uzupełnieniu dokumentów i przeprowadzeniu zalecanych obserwacji Rodzic importuje wypełnione elektronicznie pliki w określone okienka w aplikacji Dobry Start od Poczęcia.

Terapeuta zapoznaje się z informacjami wprowadzonymi przez Rodziców przed zaplanowaną konsultacją diagnozującą.

Podczas konsultacji Terapeuta przeprowadza jedną z wymienionych diagnoz:

  • przetwarzania słuchowego
  • integracji bilateralnej
  • wstępną ocenę procesów integracji sensorycznej.

W wyniku konsultacji diagnozujących Rodzic otrzymuje Raport z badania  z zaleceniami i wskazówkami do pracy z dostępem do aplikacji  Dobry Start od Poczęcia prze rok od daty zakupienia programu.

Na konsultacje diagnozujące – kontrolne, Rodzice mogą się zapisać w każdej chwili użytkowania programu w aplikacji Dobry Start od Poczęcia.

Cena: 350 zł – 60 min, 450 zł – 90 min

O konsultacjach ogólnorozwojowych, fundamentach powstawania programu Dobry Start od Poczęcia i głównych przyczynach problemów dziecka opowiadam w książce: Zrozumieć dzieci

Anna Dobosz

Organizujemy Warsztaty dla rodziców