Dobry Start od Poczęcia

Aplikacja Dobry Start od Poczęcia – to platforma internetowa na której Rodzice otrzymują indywidualny program wspierania rozwoju dla swojego dziecka.

Na aplikację można wejść w każdej chwili wpisując adres dobrystartodpoczecia.pl.

Rodzic w programie Dobry Start od Poczęcia loguje się do aplikacji Dobry Start od Poczęcia.

W przypadku braku konta w aplikacji, Rodzic rejestruje się, wypełniając odpowiedni formularz.

Po zalogowaniu się do aplikacji, Rodzic wchodzi na swoją platformę.

TWOJE DZIECI – W programie Dobry Start od Poczęcia Rodzic może prowadzić wszystkie swoje dzieci. Każde dziecko ma swoje indywidualne konto.

TWÓJ PROFIL – zawiera dane osobowe Rodzica

KUP PROGRAM – 

KONSULTACJE ON-LINE – Rodzic  może skorzystać z konsultacji on-line po wypełnieniu kwestionariusza i kart obserwacji (nie wcześniej niż 3 tygodnie od czasu rozpoczęcia obserwacji) i po ustaleniu indywidualnego programu dla dziecka – w każdej chwili użytkowania programu.

KONSULTACJE STACJONARNE – Rodzic może skorzystać z konsultacji stacjonarnych po wypełnieniu kwestionariusza i kart obserwacji (nie wcześniej niż 3 tygodnie od czasu rozpoczęcia obserwacji) i po ustaleniu indywidualnego programu dla dziecka - w każdej chwili użytkowania programu.

KUP TECZKĘ – dostęp do programu Dobry Start od Poczęcia Rodzice mają przez rok od chwili wykupienia programu. Dostęp do platformy Rodzic może przedłużyć kupując teczkę dziecka na kolejny rok.

SKLEP – w każdej chwili Rodzic może wejść na stronę majawcentrum.pl Wydawnictwo – Poradnictwo

ZAPISZ SIĘ – w każdej chwili Rodzic może się zapisać na oferowane w naszej placówce konsultacje, diagnozy i terapie. Zajęcia stacjonarne odbywają się w Centrum Maja przy ul Ryżowej 24b w Warszawie.

KOMUNIKATY – w tej zakładce Rodzice znajdą naszą ofertę.

REGULAMIN – w tej zakładce znajduje się Regulamin.

Rodzic może wpisać dane swojego dziecka na platformie Dobry Start od Poczęcia dopiero po zakupie indywidualnego programu wspomagania rozwoju (opcja KUP PROGRAM).

Po zakupie programu na stronie majawcentrum.pl, Rodzic otrzyma wiadomość z potwierdzeniem zamówienia oraz numerem zamówienia. Numer ten jest potrzebny by dodać konto dziecka na platformie Dobry Start od Poczęcia.

Rodzic wypełnia karty obserwacji i kwestionariusze. Obserwacje prowadzi najkrócej sześć tygodni, i zapisuje się na konsultacje ogólnorozwojowe.

Rodzic wybiera rodzaj konsultacji i zapisuje się na 6 tygodni przed planowaną wizytą -/wymagają tego karty obserwacji dziecka/. Rodzic przed planowaną wizytą uzupełnia dokumenty.

Po wypełnieniu przez Rodziców kwestionariusza ogólnorozwojowego, kart obserwacji i przeprowadzeniu konsultacji ogólnorozwojowych Rodzice otrzymują na platformie Dobry Start od Poczęcia indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dla swojego dziecka.

Rodzice otrzymują program w terminie do 7 dni od przeprowadzonej konsultacji, po opłaceniu przez Rodziców programu i wybranych konsultacji ogólnorozwojowych.

W programie Rodzice mają dostęp do wyników przeprowadzonych diagnoz, teczki dziecka z indywidualnym programem wspomagania rozwoju i kalendarza w którym wprowadzają zmiany w organizacji rytmu dnia dziecka.