Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest to proces zachodzący w naszym mózgu, który polega na organizowaniu infor-macji, które płyną z naszego ciała i otoczenia, w celu wykorzystania ich w codziennym funkcjonowaniu. Przetwarzanie tych bodźców trwa nieprzerwanie już od życia płodowego aż do śmierci. Jest to proces dynamiczny i cykliczny. Informacje te docierają do nas za pomocą zmysłów.*

Mamy siedem zmysłów: dotyk, wzrok, słuch, układ przedsionkowy (ucho wewnętrzne czyli błędnik, zmysł równowagi), propriocepcja (zmysł czucia głębokiego) oraz smak i węch. Jednymi z ważniejszych w rozwoju dziecka, bazowymi zmysłami, są dotyk, układ przedsionkowy i proprioceptywny. Prawidłowo stymulowane we wczesnym dzieciństwie, wpływają na rozwój dziecka w okresie przedszkolnym i szkolnym.

Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej, z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, mózgowym porażeniem, Zespołem Downa i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Ich nasilenie jest różne, od lekkiego do znacznego.

Dysfunkcje integracji sensorycznej można podzielić na: zaburzenia modulacji, zaburzenia różnicowania i zaburzenia ruchowe o podłożu sensorycznym.**

Zmysł Kiedy zaczyna się rozwijać Do kiedy powinien być w pełni ukształtowany
Dotyk 8 tc (usta, nos, policzek, czoło)
12 tc dłoń
28 tc opuszki palców
Przy porodzie już całe ciało odczuwa dotyk oprócz czubka i boków głowy, potem zmysł doskonali się do wieku szkolnego
Przedsionek (równowaga)  7-8 tc (błędnik w uchu wewnętrznym) Do 4-5 miesiąca ciąży, potem doskonali się przez całe dzieciństwo
Propriocepcja Rozwija się wraz z dotykiem Przy porodzie już w pełni ukształtowany, doskonali się do wieku szkolnego
Słuch Ok 20 tc pierwsze połączenia nerwowe i dziecko zaczyna słyszeć niskie tony Do 5 tc rozwija się umiejętność odróżniania wysokości dźwięków, przy porodzie już w pełni ukształtowany
Wzrok Od 16 tc reakcja dziecka na światło
24-26 tc otwarte oczy i ruchy gałek ocznych
Noworodek widzi jedynie czarno-biało, do odległości 30cm
2 mc – dziecko zaczyna widzieć czerwień
ok 4-5 mc zaczyna widzieć barwy i na dalsze odległości
Smak Ok 7 tc pierwsze kubki smakowe
Ok 21 tc dziecko odczuwa już smak wód płodowych
Kształtuje się do 21 tc
Zdolność do rozpoznawania wszystkich smaków
przyjdzie po paru miesiącach od urodzenia
Węch Ok 8tc zaczynają się tworzyć komórki nabłonka
28 tc dziecko odczuwa już zapachy z otoczenia mamy
Przy porodzie już w pełni ukształtowany

 

Na diagnozę SI kierowane są dzieci do 10 roku życia, jeśli wskazują na to informacje z kwestionariusza ogólnorozwojowego, sensomotorycznego.

Po pierwszym spotkaniu na Sali SI terapeuta określa nieprawidłowości dostrzeżone przez godzinę obserwacji dziecka. Te informacje zostają przesłane na konto dziecka w programie w postaci raportu z badań. Jeśli terapeuta dostrzeże zaburzenia, zaproponuje 6 tygodni pracy terapeutycznej z dzieckiem. W tym czasie przeprowadzi wnikliwą diagnozę, którą może otrzymać rodzic dla placówki do której uczęszcza dziecko.

Zalecenia do pracy z dzieckiem w domu, rodzic otrzymuje po każdym spotkaniu terapeutycznym.

Terapeuta przeprowadzający diagnozę obejmuje opieką dziecko w programie Dobry Start od Poczęcia i  określa plan dalszych spotkań wprowadzając zalecenia dla dziecka w domu.