Przetwarzanie słuchowe

Słyszenie jest wynikiem tysięcy lat ewolucji ukierunkowanej na uzyskanie informacji o otaczającym nas środowisku i efektywnym komunikowaniu się za pomocą mowy.

Ucho ma za zadanie przekazać możliwie pełną informację o otaczającym świecie dźwięków, a zadaniem mózgu jest odpowiednie jej przetworzenie i zinterpretowanie. Możemy więc powiedzieć, że słyszymy mózgiem, a ucho jest ważną, ale tylko częścią układu słuchowego.

Podczas słyszenia zachodzi wiele złożonych i dynamicznych procesów, których ważnym elementem jest czynnik czasu. Prawidłowa percepcja czasu i  kolejności zdarzeń akustycznych jest fundamentem dobrego rozumienia mowy. Sygnały akustyczne po zamianie na impulsy nerwowe są pod różnym kątem analizowane i przetwarzane w ośrodkowej części układu słuchowego.

Kiedy jeden lub kilka elementów tej skomplikowanej sieci procesów jest niedojrzały lub zaburzony dziecko ma problemy ze sprawnym komunikowaniem się za pomocą słuchu i mowy. Zaburzenia te najczęściej ujawniają się u dzieci w okresie przedszkolnym lub w pierwszych klasach szkoły podstawowej, kiedy to gwałtownie rosną wymagania stawiane zmysłowi słuchu.

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (Centralne Zaburzenia Słuchu) rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z poniżej przedstawionych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona:

 • lokalizacja źródła dźwięku,
 • różnicowanie dźwięków, w tym dźwięków mowy,
 • rozpoznawanie wzorców dźwiękowych,
 • analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego,
 • umiejętność rozumienia mowy zniekształconej.

Proponujemy dwie metody treningu słuchowego stosowanego  dla dzieci, młodzieży  i  dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu:

 • Neuroflow ATS – aktywny trening słuchowy 
 • Johansen IAS – indywidualna stymulacja słuchu

Zaletą metod jest:

 • jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka,
 • to, że odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem, nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Treningi słuchowe w stałym rytmie dnia, odpowiednia ilość snu i ograniczony dostęp hałasu zdecydowanie poprawia funkcjonowanie osoby z zaburzeniami wyższych funkcji słuchowych.

O metodach Trening słuchowy – Johansen IAS – Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena

Twórcą treningu jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. Wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym w Kopenhadze.

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia nie tylko przetwarzanie bodźców słuchowych, ale również:

 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • czytanie,
 • rozumienie mowy,
 • artykulację,
 • komunikację,
 • samoocenę,
 • harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
 • utrzymanie równowagi,
 • koordynację ruchów,
 • motorykę.

 

Trening słuchowy Neuroflow® jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.